Contact Us

  • Xuzhou Beibang Machinery Co., Ltd
  • Tel: +86-516-83666687
  • Fax: +86-516-83578116
  • Workshop add:No.3 Jingshan road, Jin Shanqiao development zone, Xuzhou city, China
  • Email: info@beibang-machinery.com
  • Mob/Whatsup/Viber:+86-13952171582/+86-13913451806/+86-13952171592/+86-13775982396
  • Office Add: No.65-1,East Third Ring Road,Xuzhou City,China.

Home > Piling & Drilling machinery>Horizontal directional drilling rig - 16 products were found.

Horizontal directional drilling rig

Model Engine brand Rade power (kW/ rpm) Max.pullback/thrusting(kN) Maximum torque(N.m)
XZ1000 Chongqing Cummins 392/2100 1500/1500 55000
XZ1000A Dongfeng Cummins 264/2200 1000/10000 43000 /35000
XZ1500 Chongqing Cummins 392/2100 1500/1500 60000
XZ180 Cummins 97 180/180 6000
XZ2400 Cummins 528 (2X264)/2200 2860/2860 90000
XZ3000 Chongqing Cummins 2X298/2100 3000/300 110000
XZ200 Dongfeng Cummins 112/2200 200/200 6350
XZ320D Dongfeng Cummins 153/2000 320/320 12000
XZ400 Dongfeng Cummins 179/2000 400/400 14000
XZ400A Cummins 179 400/400 14000
XZ450 Dongfeng Cummins 194/2200 450/450 17000
XZ500 Dongfeng Cummins 194/2200 500 18000
XZ5000 Dongfeng Cummins 132/2200 5000/5000 160000
XZ6600 Dongfeng Cummins 132/2200 6600/6600 160000
XZ680 Chongqing Cummins 250/2100 680/680 27000
XZ680A Dongfeng Cummins 239/2200 725/725 28250